De kerk van Oosteinde (Roodeschool)

ISBN: 978-90-73319-39-4

Omslag voor boek vervaardigd.

Uitgegeven door Stichting Uitgaven Noord-Groningen in samenwerking met Stichting Behoud 't Nijkerkje Oosteinde. September 2012.
www.uitgavennoordgroningen.nl